Løsninger

Cloud SupportEnterprise HostingHybrid CloudPrivate CloudPublic Cloud

compliance-monitoring-300x2441-300x244-300x244

Cloud Support

Hvis I har placeret Jeres servere og løsninger i en af de store Cloud løsninger, er I måske også blevet ramt af det faktum, at de rent faktisk godt kan falde ud – og har brug for genstart, opdateringer, en gennemgang og analyse af årsag til fejl og manglende 24/7 overvågning.

Måske betyder det samtidig, at Jeres aller bedste tekniske kompetencer nu bruger (og fokuserer) deres arbejdstid og ressourcer på 24 timers vagter og beredskab, istedet for at løse de opgaver de normalt skulle tage sig af.

Det vil alt andet lige påvirke deres daglige arbejdsindsats en kende, hvis de fra den ene dag til den anden skal op om natten, og samtidig være friske nok til at passe deres daglige opgaver, udover genstart (eller service) en Cloud løsninger om natten.

Jeres tekniske ressourcer vil nok møde en kende uoplagte ind på arbejde næste morgen, grundet disse driftsvagter og Cloud support opgaver, især hvis de har været oppe flere gange om natten for at servicere Jeres løsninger, hvilket endda til tider kan være udfordrende for dem, da de måske ikke har tilgang til de af deres kolleger, som har et indgående kendskab til Cloud løsningen.

Vi har en løsning, der kan hjælpe Jer med eliminere dette problem.


Cloud Support Services

Løsningen kaldes Cloud Support Services og er en ny måde at være driftspartner på for de fleste hosting udbydere, idet der ydes support på udstyr placeret andetsteds end i et af deres egne datacentre.

I princippet udfører vi præcis den samme service, som i et af vores egne datacentre, omend vores fokus istedet er rettet mod de steder på Internettet, hvor I har placeret Jeres Cloud servere og understøttende Cloud services.

Vi tilbyder at assistere med følgende 24/7 services, som man kan vælge fra og til efter behov.

 • Overvågning og monitorering af netværk, services og applikationer
 • Analyse og dokumentation af årsager til fejl
 • Fejludbedring ved nedbrud på servere og services
 • Genstart og reboot service
 • Failover imellem Cloud services og servere
 • Sikkerhedspatchning
 • Backup

Vores Cloud Support Services kan kobles ind i allerede eksisterende løsninger, eller implementeres samtidig med opsætning af en eller flere nye servere og services.

Læs mere om vores 24/7 drift og overvågning ved at klikke her nedenfor.

Læs mere om vores 24/7 overvågning her


Servicemål og løsninger

Vi tilbyder følgende servicemål og overvågning af løsninger til alle vores Cloud Support kunder.

 • 24/7/365 overvågning af svartider af kommunikationsveje via internettet, fra flere samtidige (og forskellige) overvågningspunkter på internettet, mod servere placeret hos en Public Cloud-udbyder, såsom Azure, Google, Amazon eller anden udbyder andetsteds på Internettet.
 • 24/7/365 overvågning af applikationer og særlige check af bestemte enheder og løsninger udpeget af kunden.
 • 24/7/365 overvågning af kommunikationslinjer, herunder krypterede VPN linjer, imellem Jeres egen(ne) lokation(er) til Public Cloud løsningen(er)

Book et uforpligtende møde med os og hør mere om vores 24/7 helpdesk og IT Service Management (ITSM) tjenester nederst på siden her, eller læs mere herom ved at klikke nedenfor.

Læs mere om vores Service Delivery Manager (SDM) ydelser her  

Respons og opfølgning

Vores tekniske specialister kan hjælpe med følgende indsatsområder og service ydelser.

 • Teknisk overvågning og måling af løsninger minimum hvert minut, herunder brugerdefinerede målinger og automatiserede agentbaserede reaktionsindsats indenfor 15 minutter fra fejlen opstod.
 • Menneskelig svar inden for 15 minutter fra der opstår et problem, hvis problemet overstiger 10 minutter fra det agent-baserede script har forsøgt at løse problemet.
 • Incident Report forberedelse til alle Enterprise Hosting kunder, på baggrund af fejl der overstiger 15 minutter
 • Analyse af årsagen til fejl, herunder Incident Handling dokumentation tilføjet til Incident Report dokumentationen, med beskrivelse af årsagen til forårsagede fejl, hertil hvilken indflydelse (og konsekvens) dette måtte have haft ud over normal service (eller server) genstart, hvis der har været behov for andre tekniske ændringer
 • Opkald til applikationsspecialister, hvis normal genstart af services og applikationer ikke løser problemet, så alting igen fungerer korrekt. Dette på baggrund af behov for efterfølgende (eller samtidig) analyse af fejl årsag
 • Opfølgning af tekniske specialister, efter fejlretning har fundet sted, for at sikre og kontrollere, at fejl årsagen er rettet tilfredsstillende
 • Overførsel af Incident Report data til den designerede Service Delivery Manager (SDM), således at årsag og konsekvens behandles i den månedlige driftsrapport, hvilken drøftes med kunden på de månedlige eller kvartalsvise statusmøder.

Læs mere om vores Service Delivery Manager (SDM) ydelser her nedenfor.


Service Delivery Management (SDM)

Alle vores Cloud supportkunder får automatisk tildelt en Service Delivery Manager (SDM) for at sikre, at et Incident Report vil altid blive skrevet, hvor alle de fejl og roden spørgsmål er dokumenteret.

Under regelmæssige planlagte møder mellem den tilknyttede Service Delivery Manager og kunden er Incident Report diskuteret og håndteret, så eventuelle problemer og nye initiativer kan evalueres omhyggeligt og besluttede før faktiske implementering finder sted.

Læs mere om vores Service Delivery Manager ydelser ved at klikke her


Læs mere om vores Cloud Support løsninger

Vi har skrevet en let forståelig vejledning, hvor man kan læse mere om vores forståelse og levering af Cloud Support services.

Vejledningen kan downloades og læses offline, og er en forkortet udgave af denne side.

Læs mere om vores forståelse af Cloud Support og vejledning herom, ved at læse videre ovenfor – eller ved at downloade vores PDF brochure.


Mød os uforpligtende

Vi byder alle virksomheder til at kontakte os for at arrangere et helt uformelt møde omkring vores Cloud Support Services, hvor vi kan komme og høre om dine tanker og ønsker til, hvordan vi kan hjælpe din tekniske ressourcer til at opfylde frisk i jobbet hver dag.

Kontakt os endelig på 45-70 23 00 45, eller ved at udfylde vores online kontaktformular ved at klikke på linket nedenfor.

Vi vil kontakte dig hurtigst muligt herefter.


Klik her for at kontakte os om vores Cloud Support Services

Dedicated-server-in-rack-300x242

Enterprise Hosting

Begrebet Enterprise Hosting kræver nok en nærmere forklaring, men er faktisk ganske enkelt at forstå, hvis man tænker på en større teknisk infrastruktur løsning placeret i et datacenter.

For at en hostingudbyder kan påstå at de leverer Enterprise Hosting i den rette forstand, kræver det efter vores mening, at man ikke kun kan vise fine certifikater og store datacentre frem for sine kunder.

Det kræver efter vor mening også, at man til enhver tid også efterlever den Service Level Agreement (SLA) aftale, der er indgået imellem kunden og hostingudbyderen.

Det er et sted her imellem, at et dilemma ofte opstår, idet en salgsafdeling typisk altid vil skue fremad og forsøge at kapre nye kunder, imens øvrigt servicepersonale gør sit bedste for både at gøre eksisterende (som nye) kunder glade.

Som oftest vil en ny kunde (der lige er kommet ind ad døren) sandsynligvis få mere opmærksomhed fra salgsafdelingen end den trofaste kunde, der har været kunde i årevis, da kunden jo allerede “er i folden” og “blot skal kontaktes i ny og næ”.

Sidstnævnte for at sikre at kundens driftsaftale forhåbentlig bliver forlænget inden udløbsdatoen.

Det er ikke Enterprise Hosting efter vores mening, og det behøver slet ikke blive sådan, selvom der kommer “nye kunder i butikken”.

Således anskuer vi Enterprise Hosting

Nedenfor vil vi forklare hvorledes vi anskuer begrebet Enterprise Hosting, hertil hvordan man bedst sikrer sin kunde, så et langvarigt samarbejde kan etableres langt efter levetiden af første kontraktperiode.

Enterprise Hosting et langvarigt samarbejde imellem en kunde og en hostingudbyder, der ikke blot tager sig af driften af selve infrastrukturen og de aftalte applikationer, men som også sikrer at varetage Service Delivery Management (SDM) kundeforholdet uforandret fra den dag det blev indgået til aftalens udløbsdato.


Service Delivery Management (SDM)

Alle vores Enterprise Hosting kunder får automatisk tildelt en Service Delivery Manager (SDM) for at sikre, at der løbende rapporteres om oppetider, tekniske tiltage og ændringer, udover at der udarbejdes en Incident Rapport hvergang der sker fejl, hvori alle fejl og roden hertil er dokumenteret.

Under regelmæssige planlagte møder imellem den tilknyttede Service Delivery Manager og kunden gennemgås og håndteres hver enkelt Incident Report, der drøftes grundigt igennem, så eventuelle problemer og nye initiativer kan evalueres omhyggeligt og besluttede før faktiske implementering finder sted.

Læs mere om vores Service Delivery Manager (SDM) services ved at klikke her


Den rette vej til en god kundeoplevelse

Det er nemt at glemme de ting man aftaler, efter et kundeforhold er indgået og alting virker efter hensigten.

Det er derfor vigtigt at man som hostingudbyder har øje for de aftaler der er indgået, såvel før kundeforholdet blev etableret, som når alting virker efter hensigten.

Her er vores tanker og holdninger til hvorledes et godt samarbejde opnås imellem kunden og den valgte hostingudbyder.

Før et kontraktforhold indgås

Fra første færd er det væsentligt, at følgende emner gennemgås og afdækkes.

 • Der afstemmes forventninger parterne imellem, således at misforståelser i forhold til servicemål, arkitektur, implementering og fremtidige driftsforhold, ikke forekommer fremadrettet.
 • De ansvarlige for hver part identificeres, herunder afstemmes kommunikationsveje og niveau, i forhold til kontraktforhold, teknisk arkitektur, implementering og performance test inden levering af løsningen.
 • Alle relevante dokumenter forberedes og godkendes af begge parter, således at forventningsafstemning er beskrevet bedst muligt i de dokumenter begge parter underskriver. Dette gælder såvel Service Level Agreement (SLA) aftale som allongetillæg, med drifts-, kommunikations- og dokumentationsforhold udover normale standarder.

Under kontraktens levetid

Under selve kontraktens levetid er det væsentligt, at følgende forhold er tilstede.

 • Kundens løsninger er i drift og oppetiden er lig eller bedre, og overstiger de mål, der er indskrevet i den indgåede Service Level Agreement (SLA) aftale.
 • Kundens løsninger er monitoreret 24/7 og responstiden for iværksættelse af fejl udbedring overholdes, eller er bedre end de mål, der er indskrevet i den indgåede Service Level Agreement (SLA) aftale.
 • Kundens løsninger er sikkerhedspatched til seneste stabile patch niveau, herunder er kunden i god tid forinden gjort opmærksom på eventuel nedetid, der måtte forekomme i forbindelse med patchning af udstyret.
 • Kunden orienteres løbende omkring tekniske ændringer, der måtte have indflydelse på deres driftsforhold og oppetidsgaranti, herunder bør kunden online indhente og vurdere alle målepunkter i forhold til kriterierne indskrevet i den indgåede Service Level Agreement (SLA) aftale, alternativt tilsendes statusrapport med faste aftalte intervaller.
 • Kundens udpegede kontaktpersoner hos hostingudbyderen, holder løbende statusmøder med kundens udpegede ditto, hvor alle målepunkter gennemgås, herunder eventuelle hændelser, der gennemdrøftes i forhold til reaktionstider, informations- og kommunikationsniveau. Dette for at sikre og afstemme, at der ikke opstår misforhold i det daglig samarbejde, driftsafviklingen og fremadrettede aktiviteter.
 • Kunden orienteres løbende omkring mulige forbedringer af driftsplatformen, hvor der fra hostingudbyderen afgives tilbud på ændringer herom. Dette således at kundens udpegede kontaktpersoner kan afstemme behovet for forbedringer med de ansvarlige bestlutningstagere herom, skulle de ikke selv have disse beføjelser.
 • Kunden orienteres i god tid inden et kontraktforhold er ved at udløbe, omkring muligheder for fornyelse, forlængelse, fortsættelse eller terminering af disse forhold, således at kunden informationsmæssigt er klædt korrekt på i forhold til de kommende ændringer, herunder at hostingudbyderen ligeledes kan tage de nødvendige forhold dette må indebære.

Efter kontrakten er ophørt

Følgende forhold bør være tilstede når et kundeforhold afsluttes.

 • Kunden bør kontaktes med henblik på en drøftelse af årsagen til at kontrakten ikke blev forlænget, medmindre dette allerede er afdækket (og det bør det) under selve kontraktperiodes levetid.
 • Kunden bør tilbydes at få udleveres en total backup af alle data, der måtte have været i drift under kontraktens levetid, således at kundens intellectual property (IP) udleveres til de rette personer hos kunden og dermed forvaltes korrekt i forhold til databeskyttelse og almindelig konduite indenfor informationssikkerhed.
 • Kunden orienteres omkring alle forhold, der måtte påvirke deres samarbejde med en anden hostingudbyder, såfremt og sålænge dette er aktuelt, således at deres driftsforhold respekteres og værnes om, fra den tidligere hostingudbyder.
 • Kunden tilbydes at blive kontaktet omkring genoptagelse af samarbejde omkring de driftsforhold som kontraktuelt er afsluttede.

Design af infrastruktur løsninger

Forinden et kontraktforhold indgås, er det væsentligt for såvel kunden som hostingudbyderen, at den kommende tekniske infrastruktur, som kundens løsninger vil blive afviklet under, afdækkes via møder omhandlende design af den tekniske infrastruktur, hvor forventningsafstemning er det primære punkt på dagsordenen.

Der er ret så stor forskel på design af infrastruktur løsninger kunder imellem, specielt grundet deres virksomheds størrelse, men også på baggrund af deres spredning verden over, såfremt der er tale om en international virksomhed.

En international virksomhed med hovedsæde udenfor Danmark, vil have vidt forskellige behov og ønsker til en infrastruktur løsning placeret her i landet, da de ofte er underlagt bestemmelser fra oprindelseslandet. Derfor vil denne type virksomheds ønsker være ret så præcise og udførligt dokumenteret i forhold til tekniske udfordringer landene imellem.

Er der tale om en henvendelse fra en danskejet virksomhed placeret her i landet, kan der være tale om en større omlægning af deres samlede infrastruktur, hvor virksomheden søger at afdække så mange forskellige design løsninger som overhovedet muligt, inden en endelig beslutning tages i forhold til den endeligt valgte løsning.

Her nedenfor tilbyder vi et indtryk af forskellige tekniske design løsninger indenfor de forskellige virksomheds størrelser vi har beskrevet ovenfor.


Small Medium Business (SMB)

SMB_web-SQL-visio-diagram1-300x221

Corporate

Corporate-visio-diagram-300x203

Enterprise

Enterprise-diagram-demo-300x233


Læs mere om vores Enterprise Hosting løsninger

Vi har skrevet en let forståelig vejledning, hvor man offline kan læse mere om vores Enterprise Hosting løsninger.

Læs vores forståelse af Enterprise Hosting og vejledning herom ved at læse videre ovenfor – eller ved at downloade vores PDF brochure.

Mød os helt uforpligtende

Vi byder alle virksomheder velkommen til at kontakte os for at afholde et helt og aldeles uforpligtende møde, hvor vi kan komme og høre omkring Jeres tanker og ønsker, hvorfra vi kan bibringe vores tanker hertil.

Kontakt os endelige på telefon +45 – 70 23 00 45, eller ved at udfylde vores online kontakt formular, ved at klikke på nedenstående link. Vi kontakter Jer hurtigst muligt herefter.

Klik her for at sende os en besked


1-300x272

Hybrid Cloud

Den seneste tilkomne Cloud løsning på markedet kaldes for Hybrid Cloud og er en kombination af forskellige tekniske løsninger, placeret forskellige steder på Internettet.

Hybrid Cloud begrebet kommer til sin ret når virksomheder er nødt til at placere deres data (og tekniske løsninger) i forskellige dele af verden, og behovet for at binde disse oplysninger sammen er tilstede i form af “tekniske afhængigheder”.

Dette kan fx. være i form af, at en virksomhed har brug for at præsentere disse data på ét bestemt sted, produceret fra en helt anden placering i verden, hvilket dermed danner en hybrid teknisk løsning bundet sammen via internettet.

For at forklare, hvad der præcist er, vi kan tilbyde dig følgende forklaring.

Hybrid Cloud er et teknisk udtryk, der henviser til en kombination af tjenester fra forskellige steder, såsom offentlige Public Cloud og Private Cloud data, der præsenteres samtidig som en integreret (og samlet helhed) fra forskellige steder i verden

Med andre ord kan begrebet Hybrid Cloud let føre til en del forvirring, da det ikke er helt klart og tydeligt, hvad begrebet egentlig dækker over.


Løsninger

Vi ser følgende tre scenarier som mulige Hybrid Cloud-løsninger.

 • En kombination af servere, hvoraf nogle er placeret hos kunden og den anden i datacenteret af udbyder, der præsenteres via en tredje datacenter andre steder i verden.
 • En kombination af tjenester, hvoraf nogle er trukket fra kundens placering og andre fra et program placeret på en udbyder, kombineret med en eller flere tjenester placeret i en stor online-service løsning placeret andre steder på internettet.
 • En kombination af servere og tjenester, hvoraf nogle er trukket fra kundens placering, og den anden fra en server eller tjenester fra en udbyder, kombineret med service andre steder på internettet.

Hvis du vælger at anskue Hybrid Cloud på denne måde, bliver det altsammen lidt lettere at forstå.

hybrid-cloud-information_150-300x113

Service Delivery Management (SDM)

Alle vores Hybrid Cloud kunder får automatisk tildelt en Service Delivery Manager (SDM) for at sikre, at der løbende rapporteres om oppetider, tekniske tiltage og ændringer, udover at der udarbejdes en Incident Rapport hvergang der sker fejl, hvori alle fejl og roden hertil er dokumenteret.

Under regelmæssige planlagte møder imellem den tilknyttede Service Delivery Manager og kunden gennemgås og håndteres hver enkelt Incident Report, der drøftes grundigt igennem, så eventuelle problemer og nye initiativer kan evalueres omhyggeligt og besluttede før faktiske implementering finder sted.

Her er hvordan vi kan hjælpe Jer godt igang

Vi vil rigtig gerne tilbyde at være den Cloud Support og hosting udbyder, der sikrer at alle dele af Jeres kommende Hybrid Cloud løsning fungerer korrekt, hvilket vi løser via følgende metodik.

 • Vi hjælper Jer med design af selve infrastruktur, hvor vi samler alle dele af Hybrid Cloud løsning i en samlet arkitektur tegning, der påviser hvorledes man sikkert kan udbytte data fra Jeres forskellige data lokationer, der via sikre og krypterede kommunikations linier imellem hver lokation begrænser tilgang fra udefrakommende brugere, der ikke har de rette adgange.
 • Vi hjælper Jer implementere servere, enten placeret i Jeres eget datarum eller i vores datacenter i Private Cloud regi, herunder services eller udstyr placeret andetsteds på Internettet, og sikrer at alle enheder og/eller tjenester, der udgør en samlet Hybrid Cloud del af løsningen.
 • Vi hjælper Jer med rådgivning og coaching, så de af Jeres underleverandører som I har valgt til at implementere applikationer, får den bedst mulige tilgang til og mulighed for, at arbejde med Jeres Hybrid Cloud infrastruktur og tjenester.
 • Vi overvåger og sikrer, at alle enheder fungerer korrekt, og vil reagere indenfor de svartider som vi i fællesskab har nedfældet i den indgåede Service Level Agreement (SLA) aftale os imellem.
 • Vi sikrer et beredskab, så det er muligt at kunne skifte til et andet Hybrid Cloud setup, hvis en bestanddel (af ​​de tre dele af det samlede projekt) ikke fungerer korrekt, hvilket kan iværksættes under ved store nedbrud på et af disse steder, så oppetiden er sikret i forhold til den indgåede Service Level Agreement ( SLA) aftale os imellem.
 • Vi sikkerhedspatcher og -scanner, herunder løbende overvåger alle servere og tjenester beliggende indenfor Hybrid Cloud løsningen, så der altid er overensstemmelse med nyeste gennemprøvede operationelle og stabil driftsniveau og nødvendige patch niveau.
 • Vi vil via vores Service Delivery Manager (SDM) jævnligt rapportere om alle forhold, der kan påvirke svartider samt oppetid af løsningen, herunder handler Din sparringspartner og rådgiver i hele handlen beslutningsproces.

Læs mere om vores Service Delivery Manager (SDM) løsninger her.

Mød os helt uforpligtende

Vi tilbyder Jer til at mødes helt og aldeles uforpligtende, hvor vi kan drøfte den Hybrid Cloud løsning I og ønsker Jer, hvor I også kan høre om vores tanker og ideér til den bedst mulige konfiguration og design heraf, så vi har mulighed for at vise Jer vores faglige indsigt og viden.

Ring til os på +45 – 70 23 00 45 eller klik på linket nedenfor og udfylde vores online reaktion formular og vi vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

Klik her for at komme i kontakt med os

Private Cloud

Det er ganske let at blive forvirret over, hvad en Cloud løsning faktisk er, hvis man ikke arbejder med tekniske infrastruktur løsninger i det daglige.

Vi får ofte spørgsmål fra vores kunder, hvis de er i stand til at komme se vores Cloud-løsninger, og om det er muligt at identificere deres løsning “i skyen”?

Her er vores forklaring på, hvad en Private Cloud løsning faktisk er.

En private cloud løsning er en serie af servere, der hænger sammen i en større enhed, idet én eller flere af disse servere er placeret udenfor kundens lokation på internettet. Disse servere er enten placeret på stedet i et datarum hos kunden, eller i et datacenter hos en anden udbyder end hos den primære Private Cloud udbyder.


Løsninger

Vi tilbyder selvfølgelig Private Cloud løsninger til vores kunder i følgende scenarier.

 • Kundens eget udstyr er placeret for sig selv i kundens eget driftsrum, hvor vi hjælpe med 24/7 drift og overvågning af vores datacenter.
 • Kunden placerer sit eget hos os, der bliver placeret i vores datacenter og drives enten af kunden selv (i samarbejde med os) eller udelukkende af vores teknikere.
 • For det meste sikrer vi både drift og overvågning af udstyr placeret i en af vores datacentre, selvom der naturligvis er kunder, som også selv ønsker at se og være med.
 • Nedenfor kan man læse mere om de forskellige Private Cloud løsninger vi tilbyder.

  1-300x272


  Design og implementering

  Desuden hjælper vi ofte med konfigurationen og design af både infrastruktur og installation af udstyret til vores kunder, og er naturligvis åbne for vores kunder kan have forskellige behov og ønsker.

  Her er et udsnit af de ting, vi kan hjælpe dig med at implementere og vedligeholde.

  • Hardware, som enten er fysisk og / eller virtuelt
  • Operativsystem som Windows Server eller Debian Linux
  • Software som Antivirus, Opgavestyring eller cron jobs
  • Applikationer såsom SharePoint, WordPress, Sitecore etc.
  • Netværk og brugerstyring, herunder Active Directory (AD) Services på Windows-platforme
  • Sikkerhed såsom firewall sikring og løbende sikkerheds scanninger etc.
  • Mobility-løsninger, såsom sikker login til online løsninger via sms
  • Clustering, såsom Microsoft SQL cluster baseret på enten Active-Aktiv eller Active-Passive etc.
  • Redundans såsom levering af load balancer løsninger til web-servere og VPN-løsninger med behov for failover mellem forskellige netværk Clustering, såsom Microsoft SQL cluster baseret på enten Active-Aktiv eller Active-Passive etc.
  • High Performance Varnish Cache Server, der er placeret foran webservere, kombineret med en Load Balancer failover side til en alternativ hjemmeside, hvor kontaktoplysninner og information om eventuel forventet eller planlagt nedetid kan opdateres
  • High Availability, såsom redundante firewalls foran redundante load balancers, med redundante Web og SQL servere placeret henholdsvis. på sikrede underliggende netværk

  Her er et overblik nogle forskellige infrastruktur design scenarier i et Public Cloud setup, hvor dele af infrastrukturen forbliver hos kunden, eller alt udstyret er placeret hos udbyderen.


  Small Medium Business (SMB)

  SMB_web-SQL-visio-diagram1-300x221

  Corporate

  Corporate-visio-diagram-300x203

  Enterprise

  Enterprise-diagram-demo-300x233


  Operativsystem, middelware og applikations licenser

  Udover at mestre de fleste Linux platforme, tilbyder vi også vores kunder og partnere leje af Microsoft-licenser gennem vores Service Provider License Agreement (SPLA) aftale.

  Vi tilbyder at både installere og holde løsningerne sikkerheds patched for de følgende dele af løsningen.

  • Operativsystem, såsom Windows eller Debian Linux
  • Middleware, såsom SQL Server, Oracle mv.
  • Collaboration, Mail, CMS og CRM applikations løsninger, såsom SharePoint, Exchange, WordPress mv.


  Service Level Agreement (SLA)

  Det handler om at kunden får leveret præcis den løsning, de ønsker sig og har behov for, herunder at vi som udbyder til enhver tid kan garantere (og opfylde) de indgåede betingelser indskrevet i en fælles indgået Service Level Agreement (SLA) aftale.

  Ved behov for måling af specifikke dele af en løsning, kobles en Service Level Agreement (SLA) aftale som oftest sammen med en Service Level Objective (SLO) aftale, hvor en eller flere specifikke dele måles efter nærmere aftalte kriterier.

  Disse aftaler er vitale for at en Service Delivery Manager (SDM) løbende kan sikre og rapportere til kunden om, at de aftaler som er indgået overholdes og løbende forbedres.

  Under punktet Enterprise Hosting kan man læse mere om hvorledes vi arbejder i det daglige, udover vores tanker til den rette ved til et godt samarbejde, ved at gå igennem de rette elementer ved etablering og idriftsættelse af enhver opgave.

  Læs mere om vores Enterprise Hosting løsninger her.

  Mød os uforpligtende

  Vi tilbyder Jer til at mødes helt og aldeles uforpligtende, hvor vi kan drøfte hvilken Private Cloud løsning I kunne ønske Jer. På mødet kan I høre om vores tanker og ideér til samme, så vi har mulighed for at vise Jer vores indsigt og viden på området.

  Ring til os på +45 – 70 23 00 45 eller klik på linket nedenfor og udfylde vores online reaktion formular og vi vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

  Klik her for at komme i kontakt med os

Cloud-icon-mechanics

Public Cloud

Begrebsforvirringen vil som regel ingen ende tage, når det drejer sig om Cloud løsninger.

Derfor vil vi gøre alt for at forklare, hvad de forskellige Cloud løsninger består af, herunder begrebet Public Cloud.

Public Cloud bliver som oftest beskrevet som en offentlig tilgængelig online løsning, hvor man har mulighed for at at bestille, designe og implementere en server (eller service) helt uden hjælp fra en teknisk kompetence fra den virksomhed, hvorfra man køber den nævnte serviceydelse.

Med andre ord er der tale om en automatiseret tjeneste, hvor man “passer sig selv” og har ansvar for sine egne løsninger.

Her er vores version af hvad vi mener Public Cloud er for en størrelse.

En Public Cloud løsning er én eller flere virtuelle servere, lejet hos en hostingudbyder, som man selv har oprettet, administrerer og har ansvar for vedligehold og overvågning af, imens hostingudbyderen tager sig af drift og overvågning af selve infrastrukturen løsningerne hvorpå disse ydelser er placeret.


Vores egen Public Cloud

Cloud-icon-mechanicsUdover de verdensomspændende løsninger fra Microsoft, Google og Amazon, har vi også vores helt egen Public Cloud løsning, til brug for de af vores kunder og partnere, som gerne vil være helt sikre på at deres data forbliver i Danmark.

Kontakt os på telefon +45 – 70 23 00 45 for mere information omkring vores forhandler program og Public Cloud løsning.

Public Cloud løsninger udenfor Danmark

Vi kan naturligvis også hjælpe Jer med både installation og drift af servere og services på andre Public Cloud løsninger andre steder i verden, med hvem vi har indgået en partneraftale.

Vær dog opmærksom på at disse løsninger ligger udenfor Dansk lovgivning, skulle I opleve kompromis af Jeres data, uagtet at disse løsninger er både sikre, stabile og dynamiske.

Microsoft Azure

Microsoft tilbyder meget andet end software, hvorfor vi også kan tilbyde Jer at komme ombord på deres Public Cloud løsning ved navn “Azure”.

Azure er en globalt drevet Public Cloud løsning, der gør det muligt for Jeres data at være tilstede flere steder i verden på samme tid.

Det er således vigtigt at være opmærksom på at Jeres data kan være placeret et andet sted i verden end i Danmark, hvilket kan have betydning omkring sikring og fortrolighed i forhold til Dansk lovgivning.

Microsoft_Azure

Ring på telefon +45 – 70 23 00 45 og hør nærmere om at placere en virtuel server i Microsoft Azure Public Cloud løsning.

Amazon AWS

Amazon er meget mere end bøger og dingenoter, idet de har en Public Cloud løsning ved navn “AWS”, hvor de tilbyder drift i over 190 lande verden over.

AWS er en globalt drevet Public Cloud løsning, der gør det muligt for Jeres data at bevæge sig rund i verden. Her skal man også være på vagt overfor sikring af data via Dansk lovgivning.

Amazon_aws_logo

Ring på telefon +45 – 70 23 00 45 og hør nærmere om at placere en virtuel server i Amazon’s AWS Public Cloud løsning.


Kontakt os

CloudNordic ApS


Herstedvang 8
DK-2620 Albertslund
Denmark

Tlf. +45 - 70 23 00 45
Email: info@cloudnordic.com