Services

ITSM ServicesSikkerhedDedikeret HostingShared HostingOX AppSuite

writing-consulting

ITSM Services

De fleste virksomheder bliver i disse år (eg. i finanskrisens efterdønninger) bedt om at levere en konstant bedre kvalitet for enten de samme, eller endda færre ressourcer end tidligere budgetter.

Når økonomien kræver dette af virksomheden, er det væsentligt at alting effektiviseres bedst muligt. Her kommer IT Service Management (ITSM) ind i billedet.

Vores IT Service Management (ITSM) program tilbyder følgende ydelser vores kunder kan gøre brug af.

 • Service Delivery Management (SDM) og herunder;
  • Projektledelse under indførsel af ny teknologi og analyser af samme
  • Projektledelse under indførsel og vedligehold af sikkerheds certificeringer
  • Driftsledelse via insourcing af ITIL baserede ydelser
  • Assistance i forbindelse med outsourcing af driftsydelser og applikationer

Lær mere om vores Service Delivery Management ydelser baseret på ITIL her nedenfor.


Service Delivery Management (SDM)

Alle vores Enterprise Hosting og Cloud Support kunder får automatisk tilknyttet en Service Delivery Manager, der sikrer at der altid udarbejdes en Incident Report, hvor alle fejl over fx. 15 minutters varighed beskrives i detaljer, hvor både årsag og konsekvens afdækkes.

Hertil afholdes regelmæssige møder imellem den tilknyttede Service Delivery Manager og kunden, således at eventuelle problemstillinger og nye tiltag kan vendes grundigt inden iværksættelse.

Læs mere om vores Service Delivery Management (SDM) services ved at klikke på knappen nedenfor.

Læs mere om vores SDM services her


IT Service Management (ITSM) og ITIL skaber overblikket

Mange virksomheders IT afdelinger i dag presset af en større mængde opgaver, som enten ikke er løst eller som slæber efter, da der simpelthen ikke er tid til, at få løst dem indenfor en normal arbejdsdag, herunder er det svært at løse alle opgaver selv med alle mand på overtid.

Der er i dag flere forskellige muligheder, for at lette presset på såvel indtjening og antallet af opgaver i virksomhedens it-funktion og ligeledes virksomheden som helhed, idet vi i dag bruger IT på alle plan i en virksomhed.

Vi tilbyder at hjælpe med rådgivning og projektledelse indenfor følgende IT Service Management (ITSM) områder.

 • Projektledelse via ekstern projektleder rolle internt i Jeres virksomhed, med opgaver indenfor IT sikkerheds revisions forberedelse, herunder;
  • ISO/IOC 27001 Information Security Management System (ISMS)
  • ISAE 3402 Type 1 + 2
  • SSAE16
  • RS 4400
  • RS 3000
 • Projektledelse og implementering af Software Asset Management (SAM) styring og metodik
 • ITIL Lifecycle Management mhp. at effektivisering og forbedre Jeres virksomheds interne samarbejde og process hastighed
 • Lean projektledelse mhp. skabelse af værdi via analyse og forenkling af enkeltdele af Jeres process apparat og produktion
 • IT arkitektur design på baggrund af analyse af eksisterende infrastruktur mhp. forenkling af teknisk setup, herunder mulig outsourcing og / eller indførelse af Cloud teknologi og services

Vi gør naturligvis selv brug af ITIL Lifecycle Management i vores egen virksomhed, såvel når vi skal indføre nye, foretage og godkende ændringer på eksisterende løsninger.


ITIL er løsningen til bedre forretningsgange

ITIL står for IT Infrastructure Library og blev udtænkt i 1988 af et engelsk regeringskontor, det nuværende Office of Government Commerce (OGC).

Formålet med ITIL var at give offentlige IT-afdelinger et sted at starte, så alle ikke skulle til at opfinde den dybe tallerken hver for sig.


ITIL Lifecycle Management

Et af verdens mest anerkendte værktøjer til effektivisering af helheden i en leverance er Information Technology Infrastructure Library (ITIL) rammeværket, hvilket kan hjælpe med at sætte fokus på virksomhedens interne it-processer og ikke mindst udvikling af samme.

Vi gør selv brug af ITIL til forbedring af vores egne forretningsgange, der er tillige er en fast bestanddel af vores ISO/IEC 27001 ISMS dokumentation, som vi bruger i vores daglige arbejde i form af vores it-procedurer, processer, politikker og planer.

Hos CloudNordic har vi såvel ISO/IEC 27001 ISMS Lead Auditor, ITIL, PRINCE2 og Six Sigma Black Belt Pro (SSBBP) certificerede folk, der holder os fokuserede på nødvendigheden af at holde et højt kvalitetsniveau i form af dokumentation og respekt for brug af vores procedurer og processer.

Læs mere om vores certificeringer herSixSigma_logo2    ITIL_logo-300x116    Prince2_logo


Sådan får man succes med ITIL

Her er et kort overblik over nogle af de områder, der er og kan være med til at skabe success med ITIL rammeværket, ved gennemførelse i virksomheden, hvor ITIL er ændring af fælles adfærd mod skabelse af større effektivitet.

 • Ledelsesopbakning er en vital faktor
 • Et budget til ændringer og forandring af processer
 • Projekttilgang, hvor man arbejder med forandringsledelse mod ’modstand mod forandringer’
 • Arbejde med opgaverne som projekter udenfor selve driftsorganisationen ved brug af principperne fra PRINCE2 eller Six Sigma projektledelse
 • Afgrænsning af opgaverne således, at ikke hele verdenssituationen skal ændres på en gang, og der dermed opnås ’Quick Wins’ undervejs i forløbet
 • Opfølgning via ledelsesoverdragelse, mhp. at nye principper og processer implementeres ovenfra, med klare mål for både hvorfor og hvordan
 • Uddannelse af ansatte til at kunne følge nye guidelines og processer
 • Genopfølgning via CSI (Continual Service Improvement) for at se om en process kan forbedres yderligere


Bestanddelene af ITIL rammeværket

Når man taler om ITIL, taler man om en livscyklus af en process forandring, for enten en hel- eller delmængde af virksomheden, hvor der er forskellige livscyklus faser, som ændringen berører fra ’vugge til grav’.

Her er et overordnet overblik over de forskellige livscyklus områder indenfor ITIL, der er med til at man lever op til begrebet Service Management, mens en service gennemgår de enkelte faser af ITIL livscyklus mhp. at skabe værdi for de ’kunder’ som gør brug af forandringen og processen som helhed.

Service Strategy
Sætter mål og forventninger overfor kunder og markedssegmenter, og identificerer, udvælger og prioriterer muligheder.

Service Design
Designer og udvikler services, processer mv.

Service Transition
Overfører nye eller ændrede services fra udvikling til produktion.

Service Operation
Drifter og supporterer services på en formålstjenlig og effektiv måde.

Continual Service Improvement (CSI)
Realiserer trinvis forbedringer I service kvalitet – på tværs af alle livscyklus faser.


Fordele ved ITIL best practice

En fordel ved at gøre brug af principperne ITIL rammeværket, er at man kan spare penge i virksomheden, idet man forenkler og forbedrer de enkelte processer i virksomheden.

Dog skal man mere forstå ITIL som en hjælp til serviceledelse, hvor man opnår et øget niveau af god service på og udfra en ensartet metodik, der er kendt i hele verden. Det endda med et rammeværk, der passer til enhver virksomhed eller organisation i hele verden, der giver overblik på kernepunkterne i IT drift og
support.

Selvom ITIL rammeværket er et udgangspunkt for ensartet tilgang til ændring af processer i en virksomhed, er det dog helt op til den enkelte organisation om hvorledes man griber opgaven an, herunder fremadrettet udvikler og implementerer de enkelte bestanddele i processer og procedurer.

Med andre ord kan man med ITIL komme ’hele vejen rundt’ omkring en problemstilling, herunder involvere alle de nødvendige parter i en virksomhed, til at skabe værdi for slutkunden, idet en ændring af en process gennemgår alle nødvendige livscyklus elementer beskrevet ovenfor førend den fuldføres.


Eksempel fra en ITIL hverdag

I en almindelig hverdag, betyder dette at man fx. modtager en henvendelse i sin support og helpdesk funktion, der giver anledning til at en ny process (ie. der skaber værdi for kunden) indføres i virksomheden.

Førend processen er gennemført, har den således været til vurdering i ledelsen, måske endda blevet til et produkt i virksomhedens portefølje af services, været igennem implementering og sat i drift på noget udstyr.

Dette indbefatter i sig selv en samlet ITIL livscyklus.

ITIL livscyklus’en kom automatisk igang pba. en enkelt henvendelse til virksomhedens support eller helpdesk funktion, fra enten en intern bruger, eller en slutkunde, der snildt kan være samme person indenfor ITIL begrebet, idet interne kunder er ligeså værdifulde, som en (rigtig) ekstern kunde.


Mød os helt uforpligtende og hør nærmere

Vi kan udfra vores egen erfaring som driftsvirksomhed hjælpe Jeres virksomhed med at vurdere behovet for indførelse af ITIL, herunder henvise og pege på de rette folk til at undervise Jer i begreberne.

Vores rolle kunne fx. være at assistere Jer ITSM services såsom SDM baseret på ITIL, samtidig med at vi kan hjælpe Jer med at udpege de rette personer (og områder) i Jeres virksomhed, hvor det vil være formålstjenesteligt at gå igang med denne process.

Kontakt os gerne for et uvildigt og uforpligtende møde omkring de muligheder vi kan tilbyde Jer.

Klik her for at sende os en besked


Sikkerhed

Sikkerhed spiller en stor rolle for os, især begrundet i vores ambitioner og ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) certificering.

Man kommer desværre ikke uden om sikkerhed når man bevæger sig ud på Internettet, da der er alskens forskellige sikkerhedshuller man kan være uheldig at stifte bekendskab med.


Løsninger

Vi tilbyder en stribe forskellige sikkerhedsløsninger, der alle kan lejes individuelt eller kombineres med de produkter og services vi i øvrigt tilbyder.

Her er et overblik med et link til vores forskellige sikkerheds produkter og services.

Samtidig anbefaler vi, at man til enhver tid har sikret sin egen computer med både firewall, antivirus og holder operativsystemet samt alle applikationer på nyeste niveau, da en simpel applikation (som ikke er opdateret) i dag kan give direkte adgang til administration af en computer.

Det er en situation som virksomheder verden over, har fået kæmpe problemer med at bekæmpe, når først skaden er sket og problemet er nået ind på netværket og har inficeret arbejdsstationer, servere og øvrigt teknisk udstyr.


Kontakt os

Vi tilbyder et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte den løsning som passer bedst til Jer.

Er I interesseret i at blive forhandlere af vores produkter og services, er I også meget velkommen til at kontakte os herom.

Kontakt os på telefon +45 – 70 23 00 45 eller send en besked til os via vores online formular, ved at klikke på knappen her nedenfor, så vender tilbage hurtigst muligt.

Klik her for at sende os en besked


Servers

Dedikeret Hosting

Begrebet Dedikeret Hosting udspringer af at man lejer noget man i princippet kan “tage og føle på”, såsom en fysisk server eller en dedikeret virtuel server, som man ikke deler med andre kunder i et datacenter.

De fleste vil gerne have en server for sig selv, men økonomi kan gøre at man vælger en anden løsning istedet, hvor en virtuel server kan være løsningen, idet den stadig er dedikeret til en specifik kunde, omend man dog deler de hardware ressourcer, hvorpå de virtuelle instanser er placeret.


Løsninger

Vi tilbyder forskellige dedikerede hosting løsninger, der i princippet leveres på to forskellige platforme eller som et mix heraf.

Klik på det link her ovenfor, der passer bedst til Jeres server behov, for at læse mere.


Muligheder ved leje af en enkelt server

2-300x272
Vælger man at leje en enkelt dedikeret server, omend den er virtuel eller fysisk, vil man alt efter hardware bestykningen kunne implementere alskens applikationer og funktioner.

Her er et par eksempler.

 • Kombineret web og SQL server, såsom Apache / MySQL eller IIS / MS-SQL server
 • Collaboration server, såsom OpenXchange (OX) AppSuite
 • E-mail server, såsom OpenXchange Dovecot Pro
 • Cache Server, såsom Varnish Cache Server
 • Load Balancer
 • VPN enhed


Muligheder ved leje af flere servere på en gang

Hvis man lejer flere servere på en gang, kan man bygge et utal af forskellige tekniske løsninger.

Herunder er et par eksempler herom.

 • Et OpenXchange (OX) AppSuite office miljø, hvor man kombinerer den professionelle mail server løsning baseret på Dovecot Pro med selve OX AppSuite kontorpakken i et enkelt browser vindue, baseret på flere samtidige dedikerede virtuelle servere.
 • Et Microsoft Active Directory (AD) setup med domæne controller inklusive AD Trust og VPN mod egen lokation, fil og printserver, Sharepoint, CRM og Exchange mailserver
 • En Microsoft Dynamics ERP løsning, bestående af AD server, Dynamics server og SQL server
 • En Remote Desktop (RDP) løsning, med virtuelle skriveborde til virksomhedens ansatte, bestående af AD servere, fil og printserver, Sharepoint, CRM og Exchange mailserver
 • En Sitecore Content Management Server (CMS) løsning, bestående af webserver, SQL server og Direct Marketing Server (DMS) i kombination

Det er således kun fantasien (og økonomien) der sætter for hvad man kan bruge en dedikeret server til, og de fleste kunder vi taler med har da også allerede en god idé om hvad de ønsker sig, hvilket giver os mulighed for at rådgive på det tekniske niveau, således at de opnår en optimal løsning fra første færd.


Kontakt os

Vi tilbyder et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte den løsning som passer bedst til Jer.

Er I interesseret i at blive forhandlere af vores produkter og services, er I også meget velkommen til at kontakte os herom.

Kontakt os på telefon +45 – 70 23 00 45 eller send en besked til os via vores online formular, ved at klikke på knappen her nedenfor, så vender tilbage hurtigst muligt.

Klik her for at sende os en besked


Racks2

Shared Hosting

Begrebet Shared Hosting udspringer af at man lejer en del af en servers kapacitet til et specifikt formål, såsom et webhotel eller en e-mail konto.

Med andre ord deler man kapaciteten der driver nævnte service med andre brugere, hvilket også betyder at man er underlagt deres adfærd. Det vil på en enkelte måde sige, at bliver en anden bruger (eller kunde) udsat for et angreb, er sandsynligheden for at man også selv bliver det ganske høj.

Ønsker man ikke at kunne blive udsat for dette, skal man istedet kigge på at leje en dedikeret løsning, såsom en dedikeret virtuel server eller fysisk server.


Løsninger

Der er flere forskellige slags Shared Hosting produkter og services. Klik på den løsning nedenfor, som passer netop til Jeres behov og læs mere.

Vi tilbyder online bestilling af indtil flere af disse services via vores webshop, hvor I kan betale med kreditkort.

Bemærk venligst at vi tilbyder en GRATIS standard installation af enten en Webshop eller Content Management System (CMS) løsning med vores Shared Webhotel, VPS og CMS webhotel løsninger. Vælg imellem løsninger såsom; WordPress, Joomla, osCommerce, Prestashop eller Magento.

Kontakt os for at høre nærmere

Kontakt os for at høre nærmere om en gratis installation af et standard CMS eller en Webshop ved at klikke her.

Skulle I ønske at blive forhandler af vores produkter og services hører vi rigtig gerne fra Jer.

Klik her for at sende os en besked

OpenXchange ® OX App Suite

Flyt filerne op i vores nye OX App Suite løsning fra OpenXchange oppe i skyen – og lev 100% op til den nye danske persondataforordning inden den 25. maj 2018.

Den perfekte IT-kontorpakke løsning online, der synkroniserer mails og filer via din browser, mobil, tablet/iPad og computer og sørger for at du altid er i nærheden af alle dine vigtige data, filer og dokumenter.

Løsningen indeholder følgende features;

  • Personlig OX portal med visning af mail, egen og fælles kalender, opgaver og nyheder
  • Tekstbehandling
  • Regneark
  • Præsentation
  • Online drev
  • Opgavestyring
  • Egen og fælles kalender
  • Let synkronisering af data og filer fra vores løsning med en lokal PC/computer via en software (drev) applikation
  • Let synkronisering af data og filer med din mobil og tablet/iPad via en mobil (drev) app
  • Let at både hente, åbne og gemme filer til og fra andre kontorpakker

Løsningen åbner og gemmer let dokumenter, regneark og præsentationer til og fra øvrige kontorpakker på markedet, og du kan samtidig gemme til PDF direkte fra hovedmenuen af hver applikation.Hvis vi har vagt din nysgerrighed, kan du faktisk prøve hele office pakken fra OpenXchange i sit fulde omfang her og nu.

Klik her for at prøve OX App Suite..

Vær opmærksom på at demo løsningen leveres fra udlandet. Det giver dig mulighed for at opleve hele office pakken inklusive drev, opgave og kalender integrationen sammen med Dovecot Pro mail, helt for dig selv og tillige “som om du selv var i udlandet”.

Samtidig har du mulighed for at danne dig din egen mening om løsningen, selv når du er på farten et sted ude i verden.


Hent vores brochure

Er du interesseret i at lære mere og måske allerede nu ønsker at bestille OpenXchange OX App Suite kontorpakken, så ring endelig på +45 – 70 23 00 45 og hør nærmere omkring løsningen fra en af vores salgskonsulenter.

Vi kan også tilbyde at man downloader vores brochure, som kan læses i ro og mag offline.

Klik på PDF logoet for at hente vores OpenXchange AppSuite brochure – eller klik her..


Sikkerhed

Alle vores løsninger – om der er tale om e-mail, office eller andre services – beskyttes naturligvis af både firewall, antivirus, malware overvågning og løbende sikkerhedsopdateringer, og serverne løsningerne ligger på monitoreres naturligvis 24 timer i døgnet året rundt af vores tekniske personale.

Hos os er e-mail sikret via krypterede SSL sikkerhedscertifikater, uanset om man bruger sin POP3/IMAP eller sin OX Dovcot Pro klient, enten på en af sine mobil enheder, via sin bærbare og desktop computer, eller ved at logge ind online via vores webmail.

Her er et overblik over de forskellige OX App Suite løsninger vi tilbyder.


Planer og priser

Husk endelig at gør os opmærksom på, om du har nogle specielle ønsker til din office løsningen, når du sender din bestilling igennem.

Light OX suite

Det rette valg til din virksomhed, hvis I ønsker en professionel mail, kalender, drev og opgavestyrings løsning, med mobil sync.

Dovecot Pro mail
inkl. mobil sync, drev og app
 • Shared Hosting
 • 1 gratis .dk domæne + CMS webhotel (oprettelse og 1. år)
 • DNS Hotel for 1 domæne
 • Gratis SSL certifikat med automatisk fornyelse
 • Fra DKK 15,- /mdl (per bruger)
 • Starter ved 5 Gbyte plads (per bruger)
 • OX Portal login
  med standard OX logo/farver
 • OX Drive og mobil sync
 • Egen- og Fælleskalender
 • Adresselister
 • Opgavestyring
 • Webmail, drev, mobil sync, POP3 og IMAP
 • Antivirus og antispam
 • Backup: Dagligt
 • Telefon, chat og e-mail support
 • Serviceniveau: Sølv

Business OX suite

Det rette valg til virksomheden, hvis I ønsker en professionel office løsning i skyen, med mobil sync af mail, kalender og dokumenter.

OpenXchange
OX App Suite
 • Shared Hosting
 • 1 gratis .dk domæne + CMS webhotel (oprettelse og 1. år)
 • DNS Hotel for 1 domæne
 • Gratis SSL certifikat med automatisk fornyelse
 • Fra DKK 30,- /mdl (per bruger)
 • Starter ved 30 Gbyte plads (per bruger)
 • OX Portal inkl. OX App Suite
  og mulighed for eget logo/farver
 • OX Documents
 • Egen- og Fælleskalender
 • Adresselister
 • Opgavestyring
 • Drev, Webmail, Sync, POP/IMAP
 • Antivirus og antispam
 • Backup: Dagligt
 • Telefon chat og e-mail support
 • Serviceniveau: Guld

Premium OX suite

Det rette valg til virksomheden, hvis I ønsker en professionel office løsning i skyen, med mobil sync af mail, kalender og dokumenter.

OpenXchange
OX App Suite
 • Dedikeret server
 • 1 gratis .dk domæne + CMS webhotel (oprettelse og 1. år)
 • DNS Hotel for 1 domæne
 • Gratis SSL certifikat med automatisk fornyelse
 • Fra DKK 750,- /mdl (fra 10 brugere)
 • Starter ved 50 Gbyte plads (per bruger)
 • OX Portal inkl. OX App Suite
  og mulighed for eget logo/farver
 • OX Documents
 • Egen- og Fælleskalender
 • Adresselister
 • Opgavestyring
 • Drev, Webmail, Sync, POP/IMAP
 • Antivirus og antispam
 • Backup: Dagligt
 • Telefon chat og e-mail support
 • Serviceniveau: Platin


Abonnementsperiode

Alle løsninger leveret af Azero Cloud ApS er baseret på en abonnementsperiode på 12 måneder og alle priser er som udgangspunkt oplyst i DKK (danske kroner) eksl. moms, hvilken tillægges prisen ved selve bestillingen. Læs vores forretningsbetingelser her.


OX Document Suite

Med OpenXchange OX Documents kan vi levere en tekstbehandlings-, regneark- og præsentationsløsning, der matcher alle andre office pakker verden over, omend denne tager man med sig overalt og på alle Internet baserede enheder, idet den fungerer via den lokale browser, ligemeget om der er tale om en tablet, desktop eller bærbar computer.

Følgende services og features udgør OX Document Suite, som du finder i din browser, uanset om du bruger din desktop eller bærbare computer, eller en af dine mobile enheder, såsom en iPad eller Android tablet.

OX App Suite ind og udlæser uden problemer dokumenter, regneark og præsenationsark fra og til andre kontorpakker, hertil har den en feature, hvor den så let som ingenting gemmer et dokument i PDF indbygget direkte i menuen.

Det er således ikke svært at forestille sig, at OX Documents er en særdeles integreret kontorpakke, hvor man har sine dokumenter, e-mail, kalender og opgaver som grundlag for at arbejde videre med sine data i henholdsvis tekstbehandling og regnearket, eller en præsentation.

Hvis vi har vagt din nysgerrighed, kan du faktisk prøve OX Documents Suite kontorpakken fra OpenXchange i sit fulde omfang her og nu.

Klik her for at prøve OX App Suite og OX Documents.

Vi ved at du vil blive begejstret over de mange features OX Document Suite tilbyder – og du er meget velkommen til at kontakte os og høre nærmere om hvordan I kan komme igang allerede i dag. Kontakt os blot på +45 – 70 23 00 45 og tal med en af vores salgskonsulenter.


OX Drive

Med OX Drive får man muligheden for at tage sine filer med sig på alle de mobile enheder man har til rådighed. Dette foregår via en app, som man kan hente i sin appstore til både iPhone, Android, IPad og Android tablets.

Dertil kan man såmænd også downloade en applikation, som sikrer at de filer man danner på sit lokale skrivebord på desktop eller den bærbare computer, automatisk bliver synkroniseret med filerne, som er placeret oppe i skyen i vores datacentre.

På denne måde vil man (som bruger af OX Drive) opleve en gnidningsfri overgang ifa. fildeling imellem enheder, der sker helt automatisk via synkroniseringen fra enhederne. Dertil vil man som bruger endda have mulighed for deling af udvalgte dokumenter med sine kolleger, eller øvrige kontaktpersoner i ens navne- adressebog, der er en integreret del af Dovecot Pro mail delen, og dermed af OpenXchange portalen, hvor man logger ind uanset om man skal bruge sin webmail eller andre office funktioner.


OX Guard

OX Guard udgør sikkerhedsfunktionerne i OX App Suite og leverer Pretty Good Privacy (PGP) kryptering af filer og e-mail kommunikationen i OpenXchange. Den er en integreret del af din OX App Suite og leveres som en “usynlig” skal udenom dine data oppe i skyen hos os, så data altid er overvåget og scannet for både virus, malware og sikkerhedstrusler.

Desuden sørger OX Guard for at krypteringen af kommunikation imellem OX Documents, drev, mail, din lokale desktop og bærbare computer og dine mobile enheder. PGP krypteringen er ikke uden grund blevet verdenskendt i medierne verden over, for at beskytte data og er brugt af de fleste nørder, så de kan sikre at deres data er sikrede mod at fremmede snager i dem.


E-mail : OpenXchange ® Dovecot Pro

Vi tilbyder en sammen med OX App Suite e-mail løsning lidt ud over det normale – som vi bare ved at I vil blive super begejstrede for at bruge, som en del af Jeres egne kommunikations løsninger i hverdagen.

Det er os en sand fornøjelse at præsentere OpenXchange (OX) Dovecot Pro mail løsninger, idet løsningen er fuldt ud integreret med den fantastiske OX App Suite, der giver mulighed for at flytte hele kontoret op i skyen, endda med vished om at overholde den nye danske persondataforordning 100% fra bestillingen er gennemført.


Dovecot Pro

OpenXchange leverer med Dovecot Pro en helt fantastisk mailserver, der tillige er markedets mest udbredte IMAP server verden over. Den er kendt for at være både robust og utrolig driftstabil af alle teknikere, og står ikke tilbage for at konkurrere lige op med eller bedre i forhold til alle andre løsninger verden over.

Løsningen Dovecot kommer i to versioner, Dovecot Community Edition og Dovecot Pro, hvoraf den førstnævnte er OpenSource og den anden OpenXchange’s professionelle variant, der er den vi tilbyder “i en browser nær dig” fra vores datacentre i Danmark.

Dovecot Pro er en integreret del af vores samlede OX Documents Suite tilbud, og har været en fast bestanddel af vores leverance af e-mail siden etableringen af vores selskab.

Kontakt os

CloudNordic ApS


Herstedvang 8
DK-2620 Albertslund
Denmark

Tlf. +45 - 70 23 00 45
Email: info@cloudnordic.com