Services

ITSM ServicesSikkerhedDedikeret HostingShared HostingDomæner

writing-consulting

ITSM Services

De fleste virksomheder bliver i disse år (eg. i finanskrisens efterdønninger) bedt om at levere en konstant bedre kvalitet for enten de samme, eller endda færre ressourcer end tidligere budgetter.

Når økonomien kræver dette af virksomheden, er det væsentligt at alting effektiviseres bedst muligt. Her kommer IT Service Management (ITSM) ind i billedet.

Vores IT Service Management (ITSM) program tilbyder følgende ydelser vores kunder kan gøre brug af.

 • Service Delivery Management (SDM) og herunder;
  • Projektledelse under indførsel af ny teknologi og analyser af samme
  • Projektledelse under indførsel og vedligehold af sikkerheds certificeringer
  • Driftsledelse via insourcing af ITIL baserede ydelser
  • Assistance i forbindelse med outsourcing af driftsydelser og applikationer

Lær mere om vores Service Delivery Management ydelser baseret på ITIL her nedenfor.


Service Delivery Management (SDM)

Alle vores Enterprise Hosting og Cloud Support kunder får automatisk tilknyttet en Service Delivery Manager, der sikrer at der altid udarbejdes en Incident Report, hvor alle fejl over fx. 15 minutters varighed beskrives i detaljer, hvor både årsag og konsekvens afdækkes.

Hertil afholdes regelmæssige møder imellem den tilknyttede Service Delivery Manager og kunden, således at eventuelle problemstillinger og nye tiltag kan vendes grundigt inden iværksættelse.

Læs mere om vores Service Delivery Management (SDM) services ved at klikke på knappen nedenfor.

Læs mere om vores SDM services her


IT Service Management (ITSM) og ITIL skaber overblikket

Mange virksomheders IT afdelinger i dag presset af en større mængde opgaver, som enten ikke er løst eller som slæber efter, da der simpelthen ikke er tid til, at få løst dem indenfor en normal arbejdsdag, herunder er det svært at løse alle opgaver selv med alle mand på overtid.

Der er i dag flere forskellige muligheder, for at lette presset på såvel indtjening og antallet af opgaver i virksomhedens it-funktion og ligeledes virksomheden som helhed, idet vi i dag bruger IT på alle plan i en virksomhed.

Vi tilbyder at hjælpe med rådgivning og projektledelse indenfor følgende IT Service Management (ITSM) områder.

 • Projektledelse via ekstern projektleder rolle internt i Jeres virksomhed, med opgaver indenfor IT sikkerheds revisions forberedelse, herunder;
  • ISO/IOC 27001 Information Security Management System (ISMS)
  • ISAE 3402 Type 1 + 2
  • SSAE16
  • RS 4400
  • RS 3000
 • Projektledelse og implementering af Software Asset Management (SAM) styring og metodik
 • ITIL Lifecycle Management mhp. at effektivisering og forbedre Jeres virksomheds interne samarbejde og process hastighed
 • Lean projektledelse mhp. skabelse af værdi via analyse og forenkling af enkeltdele af Jeres process apparat og produktion
 • IT arkitektur design på baggrund af analyse af eksisterende infrastruktur mhp. forenkling af teknisk setup, herunder mulig outsourcing og / eller indførelse af Cloud teknologi og services

Vi gør naturligvis selv brug af ITIL Lifecycle Management i vores egen virksomhed, såvel når vi skal indføre nye, foretage og godkende ændringer på eksisterende løsninger.


ITIL er løsningen til bedre forretningsgange

ITIL står for IT Infrastructure Library og blev udtænkt i 1988 af et engelsk regeringskontor, det nuværende Office of Government Commerce (OGC).

Formålet med ITIL var at give offentlige IT-afdelinger et sted at starte, så alle ikke skulle til at opfinde den dybe tallerken hver for sig.


ITIL Lifecycle Management

Et af verdens mest anerkendte værktøjer til effektivisering af helheden i en leverance er Information Technology Infrastructure Library (ITIL) rammeværket, hvilket kan hjælpe med at sætte fokus på virksomhedens interne it-processer og ikke mindst udvikling af samme.

Vi gør selv brug af ITIL til forbedring af vores egne forretningsgange, der er tillige er en fast bestanddel af vores ISO/IEC 27001 ISMS dokumentation, som vi bruger i vores daglige arbejde i form af vores it-procedurer, processer, politikker og planer.

Hos CloudNordic har vi såvel ISO/IEC 27001 ISMS Lead Auditor, ITIL, PRINCE2 og Six Sigma Black Belt Pro (SSBBP) certificerede folk, der holder os fokuserede på nødvendigheden af at holde et højt kvalitetsniveau i form af dokumentation og respekt for brug af vores procedurer og processer.

Læs mere om vores certificeringer herSixSigma_logo2    ITIL_logo-300x116    Prince2_logo


Sådan får man succes med ITIL

Her er et kort overblik over nogle af de områder, der er og kan være med til at skabe success med ITIL rammeværket, ved gennemførelse i virksomheden, hvor ITIL er ændring af fælles adfærd mod skabelse af større effektivitet.

 • Ledelsesopbakning er en vital faktor
 • Et budget til ændringer og forandring af processer
 • Projekttilgang, hvor man arbejder med forandringsledelse mod ’modstand mod forandringer’
 • Arbejde med opgaverne som projekter udenfor selve driftsorganisationen ved brug af principperne fra PRINCE2 eller Six Sigma projektledelse
 • Afgrænsning af opgaverne således, at ikke hele verdenssituationen skal ændres på en gang, og der dermed opnås ’Quick Wins’ undervejs i forløbet
 • Opfølgning via ledelsesoverdragelse, mhp. at nye principper og processer implementeres ovenfra, med klare mål for både hvorfor og hvordan
 • Uddannelse af ansatte til at kunne følge nye guidelines og processer
 • Genopfølgning via CSI (Continual Service Improvement) for at se om en process kan forbedres yderligere


Bestanddelene af ITIL rammeværket

Når man taler om ITIL, taler man om en livscyklus af en process forandring, for enten en hel- eller delmængde af virksomheden, hvor der er forskellige livscyklus faser, som ændringen berører fra ’vugge til grav’.

Her er et overordnet overblik over de forskellige livscyklus områder indenfor ITIL, der er med til at man lever op til begrebet Service Management, mens en service gennemgår de enkelte faser af ITIL livscyklus mhp. at skabe værdi for de ’kunder’ som gør brug af forandringen og processen som helhed.

Service Strategy
Sætter mål og forventninger overfor kunder og markedssegmenter, og identificerer, udvælger og prioriterer muligheder.

Service Design
Designer og udvikler services, processer mv.

Service Transition
Overfører nye eller ændrede services fra udvikling til produktion.

Service Operation
Drifter og supporterer services på en formålstjenlig og effektiv måde.

Continual Service Improvement (CSI)
Realiserer trinvis forbedringer I service kvalitet – på tværs af alle livscyklus faser.


Fordele ved ITIL best practice

En fordel ved at gøre brug af principperne ITIL rammeværket, er at man kan spare penge i virksomheden, idet man forenkler og forbedrer de enkelte processer i virksomheden.

Dog skal man mere forstå ITIL som en hjælp til serviceledelse, hvor man opnår et øget niveau af god service på og udfra en ensartet metodik, der er kendt i hele verden. Det endda med et rammeværk, der passer til enhver virksomhed eller organisation i hele verden, der giver overblik på kernepunkterne i IT drift og
support.

Selvom ITIL rammeværket er et udgangspunkt for ensartet tilgang til ændring af processer i en virksomhed, er det dog helt op til den enkelte organisation om hvorledes man griber opgaven an, herunder fremadrettet udvikler og implementerer de enkelte bestanddele i processer og procedurer.

Med andre ord kan man med ITIL komme ’hele vejen rundt’ omkring en problemstilling, herunder involvere alle de nødvendige parter i en virksomhed, til at skabe værdi for slutkunden, idet en ændring af en process gennemgår alle nødvendige livscyklus elementer beskrevet ovenfor førend den fuldføres.


Eksempel fra en ITIL hverdag

I en almindelig hverdag, betyder dette at man fx. modtager en henvendelse i sin support og helpdesk funktion, der giver anledning til at en ny process (ie. der skaber værdi for kunden) indføres i virksomheden.

Førend processen er gennemført, har den således været til vurdering i ledelsen, måske endda blevet til et produkt i virksomhedens portefølje af services, været igennem implementering og sat i drift på noget udstyr.

Dette indbefatter i sig selv en samlet ITIL livscyklus.

ITIL livscyklus’en kom automatisk igang pba. en enkelt henvendelse til virksomhedens support eller helpdesk funktion, fra enten en intern bruger, eller en slutkunde, der snildt kan være samme person indenfor ITIL begrebet, idet interne kunder er ligeså værdifulde, som en (rigtig) ekstern kunde.


Mød os helt uforpligtende og hør nærmere

Vi kan udfra vores egen erfaring som driftsvirksomhed hjælpe Jeres virksomhed med at vurdere behovet for indførelse af ITIL, herunder henvise og pege på de rette folk til at undervise Jer i begreberne.

Vores rolle kunne fx. være at assistere Jer ITSM services såsom SDM baseret på ITIL, samtidig med at vi kan hjælpe Jer med at udpege de rette personer (og områder) i Jeres virksomhed, hvor det vil være formålstjenesteligt at gå igang med denne process.

Kontakt os gerne for et uvildigt og uforpligtende møde omkring de muligheder vi kan tilbyde Jer.

Klik her for at sende os en besked


Sikkerhed

Sikkerhed spiller en stor rolle for os, især begrundet i vores ambitioner og ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) certificering.

Man kommer desværre ikke uden om sikkerhed når man bevæger sig ud på Internettet, da der er alskens forskellige sikkerhedshuller man kan være uheldig at stifte bekendskab med.


Løsninger

Vi tilbyder en stribe forskellige sikkerhedsløsninger, der alle kan lejes individuelt eller kombineres med de produkter og services vi i øvrigt tilbyder.

Her er et overblik med et link til vores forskellige sikkerheds produkter og services.

Samtidig anbefaler vi, at man til enhver tid har sikret sin egen computer med både firewall, antivirus og holder operativsystemet samt alle applikationer på nyeste niveau, da en simpel applikation (som ikke er opdateret) i dag kan give direkte adgang til administration af en computer.


Kontakt os

Vi tilbyder et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte den løsning som passer bedst til Jer.

Er I interesseret i at blive forhandlere af vores produkter og services, er I også meget velkommen til at kontakte os herom.

Kontakt os på telefon +45 – 70 23 00 45 eller send en besked til os via vores online formular, ved at klikke på knappen her nedenfor, så vender tilbage hurtigst muligt.

Klik her for at sende os en besked


Servers

Dedikeret Hosting

Begrebet Dedikeret Hosting udspringer af at man lejer noget man i princippet kan “tage og føle på”, såsom en fysisk server eller en dedikeret virtuel server, som man ikke deler med andre kunder i et datacenter.

De fleste vil gerne have en server for sig selv, men økonomi kan gøre at man vælger en anden løsning istedet, hvor en virtuel server kan være løsningen, idet den stadig er dedikeret til en specifik kunde, omend man dog deler de hardware ressourcer, hvorpå de virtuelle instanser er placeret.


Løsninger

Vi tilbyder forskellige dedikerede hosting løsninger, der i princippet leveres på to forskellige platforme eller som et mix heraf.

Klik på det link her ovenfor, der passer bedst til Jeres server behov, for at læse mere.


Muligheder ved leje af en enkelt server

2-300x272
Vælger man at leje en enkelt dedikeret server, omend den er virtuel eller fysisk, vil man alt efter hardware bestykningen kunne implementere alskens applikationer og funktioner.

Her er et par eksempler.

 • Kombineret web og SQL server, såsom Apache / MySQL eller IIS / MS-SQL server
 • Collaboration server, såsom Microsoft Sharepoint
 • E-mail server, såsom Microsoft Exchange
 • Cache Server, såsom Varnish Cache Server
 • Load Balancer
 • VPN enhed


Muligheder ved leje af flere servere på en gang

Hvis man lejer flere servere på en gang, kan man bygge et utal af forskellige tekniske løsninger.

Herunder er et par eksempler herom.

 • Et Microsoft Active Directory (AD) setup med domæne controller inklusive AD Trust og VPN mod egen lokation, fil og printserver, Sharepoint, CRM og Exchange mailserver
 • En Microsoft Dynamics ERP løsning, bestående af AD server, Dynamics server og SQL server
 • En Remote Desktop (RDP) løsning, med virtuelle skriveborde til virksomhedens ansatte, bestående af AD servere, fil og printserver, Sharepoint, CRM og Exchange mailserver
 • En Sitecore Content Management Server (CMS) løsning, bestående af webserver, SQL server og Direct Marketing Server (DMS) i kombination

Det er således kun fantasien (og økonomien) der sætter for hvad man kan bruge en dedikeret server til, og de fleste kunder vi taler med har da også allerede en god idé om hvad de ønsker sig, hvilket giver os mulighed for at rådgive på det tekniske niveau, således at de opnår en optimal løsning fra første færd.


Kontakt os

Vi tilbyder et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte den løsning som passer bedst til Jer.

Er I interesseret i at blive forhandlere af vores produkter og services, er I også meget velkommen til at kontakte os herom.

Kontakt os på telefon +45 – 70 23 00 45 eller send en besked til os via vores online formular, ved at klikke på knappen her nedenfor, så vender tilbage hurtigst muligt.

Klik her for at sende os en besked


Racks2

Shared Hosting

Begrebet Shared Hosting udspringer af at man lejer en del af en servers kapacitet til et specifikt formål, såsom et webhotel eller en e-mail konto.

Med andre ord deler man kapaciteten der driver nævnte service med andre brugere, hvilket også betyder at man er underlagt deres adfærd. Det vil på en enkelte måde sige, at bliver en anden bruger (eller kunde) udsat for et angreb, er sandsynligheden for at man også selv bliver det ganske høj.

Ønsker man ikke at kunne blive udsat for dette, skal man istedet kigge på at leje en dedikeret løsning, såsom en dedikeret virtuel server eller fysisk server.


Løsninger

Der er flere forskellige slags Shared Hosting produkter og services. Klik på den løsning nedenfor, som passer netop til Jeres behov og læs mere.

Vi tilbyder online bestilling af indtil flere af disse services via vores webshop, hvor I kan betale med kreditkort.

Bemærk venligst at vi tilbyder en GRATIS standard installation af enten en Webshop eller Content Management System (CMS) løsning med vores Shared Webhotel, VPS og CMS webhotel løsninger. Vælg imellem løsninger såsom; WordPress, Joomla, osCommerce, Prestashop eller Magento.

Kontakt os for at høre nærmere

Kontakt os for at høre nærmere om en gratis installation af et standard CMS eller en Webshop ved at klikke her.

Skulle I ønske at blive forhandler af vores produkter og services hører vi rigtig gerne fra Jer.

Klik her for at sende os en besked

Domains

Domæner

Alle professionelle virksomheder har brug for sit eget domæne, især et der afspejler deres firmanavn, et varemærke eller produkter og services de råder over.

Vi tilbyder domæner som et biprodukt til vores Enterprise Hosting services, idet vi således kan tage ansvar for at sikre vores kunder fra A til Z indenfor online services.


Top Level Domain (TLD) oversigt

Vores udbud er baseret på de mest gængse domæne typer, der også kaldes Top Level Domain (TLD) indenfor hostingbranchen.

Her er et udsnit af de domæner vi tilbyder via vores webshop.

Lande og regioner

.dk / .be / .bz / .no / .fi / .nl / .se

Internationale (generiske)

.com / .net / .org / .info / .name

Semi-generiske

.nu / .biz / .tel


domain-search

Klik her for at søge efter Jeres nye domæne


DK-Hostmaster er TLD for danske .dk domæner

Den danske administrator af domæner er kaldt DK-Hostmaster, hvorfra alle hosting udbydere køber deres .dk domæner.

Vi er naturligvis også DK-Hostmaster registrant og kan derfor tilbyde Jer adgang til ledige .dk domæner, der kan søges direkte fra vores webshop inden man køber.

Man kan læse mere om DK-Hostmaster ved at klikke her.


Nye TLD domæner

Vi kan selvfølgelig også registere alle de nye specielle domæner, såsom .today / .guru / .tips og mange andre, men vi ser ikke den store efterspørgsel til disse domæner endnu, hvorfor vi endnu ikke har implementeret dem i vores webshop bestilling.

Vi har istedet valgt at bestille dem individuelt per kunde og efter behov.

Kontakt os endelig for mere information herom på telefon +45 – 70 23 00 45.

Klik her for at bestille et domæne

Nyheder

Ingen nyheder fundet.

Kontakt os

CloudNordic ApS


Herstedvang 8
DK-2620 Alberslund
Denmark

Tlf. +45 - 70 23 00 45
Email: info@cloudnordic.com